header

Jadar AD danas

JADAR je danas REAL ESTATE kompanija, koja ima veliku vrednost nekretnina i bavi se iznajmljivanjem poslovnog prostora i gradnjom poslovno-stambenih objekata na sopstvenim parcelama.