JADAR je osnovan kao Trgovinsko preduzeće na veliko i malo rešenjem Sreskog radnog odbora Sreza jadarskog marta 1946.
Svojim razvojem u narednom periodu od osnivanja JADRA rezultati su se stalno povećavali i sprovođene su organizacione promene: