JADAR je osnovan kao Trgovinsko preduzeće na veliko i malo rešenjem Sreskog radnog odbora Sreza jadarskog marta 1946.
Svojim razvojem u narednom periodu od osnivanja JADRA rezultati su se stalno povećavali i sprovođene su organizacione promene:

 • 1948. odvaja se pogon ugostiteljstva i otkupa poljoprivrednih proizvoda i formira se Trgovinsko preduzeće DRINA
 • 1952. JADAR preuzima sve prodavnice seljačkih radničkih zadruga ( Loznica, Draginac, Banja Koviljača i Mali Zvornik )
 • 1960. JADRU se pripajaju IZVOR i ,,BUDUĆNOST iz Loznice i 6 SEPTEMBAR iz Lešnice.
 • 1968. Pripaja se preduzeće PODGORKA iz Osečine
 • 1969. JADAR otvara robnu kuću u Loznici kao najveći i najmoderniji maloprodajni objekat u zapadnoj Srbiji. Tada JADAR u svom sastavu ima oko 100 maloprodajnih objekata i oko 500 zaposlenih radnika.
 • U periodu od 1970. do 1985. od JADRA se odvaja preduzeće PODGORKA iz Osečine. JADAR gradi novu Robnu kuću u Banji Koviljači i Upravnu zgradu u Loznici.
 • 30.06.1985. dolazi do udruživanja TRO DRINA, TRO JADAR, UTRO Banja Koviljača i RO Lozničanka u novoosnovanu firmu DRINA-JADAR u koju je JADAR ušao sa 667 radnika I oko 100 maloprodajnih objekata u kojima su bile dve robne kuće i Upravna zgrada
 • Koncepcija rada JADRA u periodu dok se nalazio u DRINA-JADRU razlikovao se od predhodnih koncepcija i događaji koji su se zbivali u privređivanju uticali su da dođe do raspada DRINE-JADAR
 • Raspad DRINE-JADAR se dogodio tačno deset godina posle udruživanja tj. 30.06.1995. JADAR izlazi iz integracije sa smanjenim brojem maloprodajnih objekata ( oko 70 ), sa 630 zaposlenih u koje je uključeno i 140 radnika iz perioda udruženja. Objekti su bili uglavnom zapušteni , u lošem stanju, sa većim teretom obaveza udružene firme, koje su se morale izmiriti.
 • Posle deobe JADAR je pristupio rekonstrukciji većeg dela objekata, pretvarao ih iz veće u manje objekte, jer ih je tako bilo lakše koristiti ili izdati. U periodu od 2000. godine do maja 2005. godine došlo je otuđivanja većeg broja objekata (oko 30) kako bi se neutralisalo pogoršavanje uslova privređivanja .
 • Maja 2005. godine došlo je do privatizacije TP JADAR i većinski vlasnik (70%) postaje preduzeće INTELTEK iz Valjeva.
 • Aprila 2010. Prošlo je 5 godina od privatizacije TP Jadar.
 • Prema podacima Agencije za privatizaciju, privatizacija TP Jadar jedna je od najuspešnijih u Srbiji.