header

Kontakt

Jadar AD Loznica

Vlade Zečevića 4,
15300 Loznica, Srbija

Telefoni: +381 15 877 111, +381 15 891 666

E-mail adresa: office@jadar.rs

PIB: 101190477
Matični broj: 17029673
Šifra delatnosti: 6820

Brojevi žiro računa:
Banka Intesa: 160-11660-16
Eurobank AD: 250-1310001065770-53
Raiffeisenbank: 265-6810310000003-08

Kontakt forma