ODBOR DIREKTORA:


  1. mr Dragoslav Nikolić, dip.el.ing, predsednik OD i direktor Infofin doo Loznica

  2. Saša Knežević, dipl.el.ing, student doktorskih studija Florida Institute of Technology-Melbourne, član OD, predhodna funkcija direktor Inteltek doo Valjevo

  3. Miroslav Jeremić, dipl.ing. organizacionih nauka, član OD, predhodna funkcija direktor Diva Trade doo

  4. Jadranka Savić, dipl.pravnik, član OD Jadar

Izvršni direktor: Jadranka Savić, dipl.pravnik