header

Parcele za gradnju

Parcela 3888/1

USLOVI GRADNJE (70%, Po + P + 5)
Katastarska parcela broj: 3888/1 KO Loznica
Površina parcele: 3.482 ㎡
Lokacija: Loznica, ugao ulice Luke Stevića i Georgija Jakšića - prekoputa "NIS" benzinske pumpe

Parcela 3891/3

USLOVI GRADNJE (70%, Po + P + 5)
Katastarska parcela broj: 3891/3 KO Loznica
Površina parcele: 1.943 ㎡
Lokacija: Loznica, ul. Geogrgija Jakšića bb - prekoputa autobuske stanice Loznica